<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Tarkkuusmekaniikka

Mectalent on erikoistunut erittäin korkeat laatuvaatimukset täyttävään tarkkuusmekaniikkaan. Valmistamme monimuotoisia osia sekä prototyyppeihin että sarjatuotantoon.

Tarkkuusmekaniikan palvelut Mectalentista

Monipuolinen konekantamme ja osaajiemme taidot takaavat huipputarkkojen kappaleiden kipinätyöstön ja koneistamisen automatisoidusti. Työstö- ja toistotarkkuuksissa voimme saavuttaa tuhannesosa millimetrien toleranssit.

Tarkkuusmekaniikkaa tarvitaan monenlaisten koneiden, komponenttien ja tuotteiden tuotannossa. Esimerkiksi satelliitit, lääkinnälliset instrumentit ja implantit, optomekaaniset laitteet, nanopinnoituslaitteet, antennit ja radioteknologiset laitteet, mittausvälineet ja robotit pitävät sisällään tarkkuusosia.

Tarkkuusmekaanisten osien valmistus liittyy oleellisesti laitevalmistuksen palveluihimme. Oman tuotantomme avulla voimme taata, että komponentit ovat laadukkaita ja tuotanto toimii joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Tyypillisesti käytettäviä materiaaleja ovat muun muassa erilaiset teräkset, titaani, kovametallit, nikkeliseokset, alumiini, kupari, messinki ja tekniset muovit.

>> Lue blogi: Tarkkuusosien valmistus vaatii erityisosaamista

Sertifioitua laatua myös tarkkuusmekaniikassa

Myös tarkkuusmekaanisten osien suunnittelussa ja valmistuksessa työmme raamina on sertifioitu laatujärjestelmä ISO 9001. Muutoinkin toimimme alan standardien ohjaamana:

  • Lääkinnällisten laitteiden valmistus ISO 13458-sertifikaatin mukaisesti
  • Huomioimme turvallisuus- ja ilmailuteollisuuden standardien vaatimuksia (AQAP 2110 ja EN 9100)
  • Huomioimme optisten komponenttien vaatimukset ja toleranssit
  • Todella tarkkojen toleranssien todentamiseen käytämme profiiliprojektioria ja koordinaattimittauskonetta

>> Lue blogi koneistettujen osien laadunvarmistuksesta

Lankakipinätyöstö

Lankakipinätyöstökoneessa langanohjaimien välissä liikkuva metallinen lanka leikkaa aihiota kipinöimällä. Kappaleen työstäminen tapahtuu ohjelmoidun liikeradan mukaisesti.

Lankakipinätyöstö, eli lankasahaus, on erittäin tarkka menetelmä. Menetelmän avulla voidaan leikata monimutkaisia profiileja erittäin suurella, muutaman mikronin luokkaa olevalla tarkkuudella. Lankakipinätyöstöä käytetään esimerkiksi mittatarkkojen lävistys- ja pursotustyökalujen valmistamiseen sekä pienisäteisten reikämuotojen ja sisänurkkien työstämiseen.

Lankakipinätyöstö sopii kaikille sähköä johtaville materiaaleille ja sillä saavutetaan erinomainen pinnanlaatu. Lankakipinätyöstön aikana aihio ei lämpene, joten sillä voidaan työstää myös lämpökäsiteltyjä materiaaleja sekä kovametalleja. Sen avulla voi työstää kappaleita, jotka ovat paksuudeltaan muutaman millimetrin sadasosasta useisiin satoihin millimetreihin.

Uppokipinätyöstö

Uppokipinätyöstön aikana sähkövirta muodostaa jännitteen työkalun ja työstettävän kappaleen välille. Jännite synnyttää purkauksen, kipinän. Aihioon työstetään kipinöimällä työkalun negatiivinen muoto.

Uppokipinätyöstö sopii karkaistun ja pehmeän teräksen käsittelyyn. Uppokipinätyöstön avulla voidaan joissain tapauksissa valmistaa osat sellaisestakin materiaalista, jota ei kovuutensa vuoksi voi koneistaa esimerkiksi jyrsimällä̈. 

Uppokipinätyöstö toimii erinomaisesti, kun on kyse geometrioista, joiden valmistaminen perinteisillä lastuavilla menetelmillä olisi haastavaa ja aikaa vievää. Uppokipinätyöstö soveltuu erityisesti pienisäteisten sisä- ja ulkomuotojen sekä päästöllisten, kapeiden ja syvien urien työstämiseen.

Uppokipinätyöstöllä voidaan saavuttaa erinomainen pinnanlaatu.

Muut tarkkuusmekaniikkaan tuotantopalvelut

Tutustu myös muihin tarkkuusmekaniikan tuotantopalveluihimme:

Tarkkuusmekaniikan taiturit palveluksessasi

Tarkkusmekaanisten osien tuotannon lisäksi talostamme löytyy asiantuntemusta myös osien ja laitteiden suunnitteluun. Jos haluat kuulla lisää palveluistamme, ota yhteyttä myyntiin!

Ota yhteyttä

Matti Ojala
+358 20 7419 404

Juha-Matti Helisten
+358 20 7419 432

Jari Maijanen
+358 10 5565 208

sales@mectalent.com