<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Teollinenmuotoilu

Teollinen muotoilu on teollisesti valmistettavien tuotteiden kehittämistä. Sen tavoite on luoda tuotteista ja palveluista mahdollisimman käytettäviä, hyvännäköisiä sekä ekologisesti kestäviä. Teollisen muotoilun toinen tärkeä näkökulma on suunnitella tuotantokustannukseltaan kannattavia tuotteita ja palveluja.

Mitä hyötyä teollisesta muotoilusta on?

Teollinen muotoilu hakee konkreettisen ratkaisun, jossa yhdistyy tieto käyttäjätarpeista, käyttäytymismalleista, teknisistä rajoitteista, myytävyydestä ja kustannustavoitteista. Teollinen muotoilu perustuu yleensä selkeästi määritettyyn suunnitteluongelmaan, käyttötapaukseen ja tuotekonseptiin.

Toimiva muotoilu tuo yritykselle kilpailuetua. Hyvin muotoiltujen tuotteiden käyttäjäkokemus on positiivinen ja parantaa brändin arvoa ja lisää näkyvyyttä. Onnistuneen muotoilun vaikutus näkyy myös viivan alla: valmistuskustannukset tiedostaen suunnitellut tuotteet ovat myös edullisempia tuottaa.

Teollinen muotoilu huomioi liiketoiminnan tavoitteet

Teollisen muotoilun prosessissa otetaan huomioon mm. seuraavat seikat:

 • Liiketoiminnalliset tavoitteet
 • Tuotteen käyttäjät ja käyttötavat
 • Käyttöliittymä
 • Käytettävyys ja käyttäjäkokemus
 • Ergonomia
 • Tuoterakenne
 • Valmistettavuus ja kokoonpantavuus
 • Tuoteturvallisuus
 • Kustannukset
 • Tuotteen visuaalinen ilme
 • Tuotegrafiikat

Teollinen muotoilu on prosessi

Teollinen muotoilija kehittää tuotteiden toiminnallisia ja esteettisiä ominaisuuksia suunnitteluprosessin ideointi- ja konseptointivaiheissa sekä tuotantoon saattamisessa. Muotoilijan tavoitteena on suunnitella tuotteita ja palveluita, joissa yhdistyvät käyttäjälähtöiset, tuotannolliset ja taloudelliset arvot.

Tuotemuotoilun aikana haetaan yhteensopivia ratkaisuja mekaniikan, elektroniikan ja tuotannon asiantuntijoiden kanssa. Näkemyksiä haetaan ja reflektoidaan myös suunnittelutiimin ulkopuolisilla henkilöillä, kuten myynnistä tai loppukäyttäjiltä.

Tuotemuotoilun edetessä yhteydenpito tiivistyy valmistajien välillä. Iteroiden etenevässä prosessissa hyödynnetään simuloinnin tuomia mahdollisuuksia ennen prototyyppien valmistusta. Osia testataan käytännössä hyvin tarkalla tasolla.

Tuotemuotoilun loppuvaiheessa tilaajalle toimitetaan pintamallit tuotteen geometriasta, tuotegrafiikat sekä CMF-spesifikaatio, joka sisältää määritykset tuotteen väreistä, materiaaleista ja viimeistelystä.

 

Haluatko kuulla lisää teollisen muotoilun palveluistamme?

Ota yhteyttä myyntiimme, niin keskustellaan miten voimme auttaa sinua viemään projektiasi eteenpäin!

 

Ota yhteyttä

Matti Ojala
+358 20 7419 404

Juha-Matti Helisten
+358 20 7419 432

Jari Maijanen
+358 10 5565 208

Ari Hakkarainen
+358 20 7419 406

sales@mectalent.com