<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Teollinenmuotoilu

Teollisen muotoilun tavoite on luoda tuotteista ja palveluista mahdollisimman käytettäviä, hyvännäköisiä sekä ekologisesti kestäviä. Teollisen muotoilun toinen tärkeä näkökulma on suunnitella tuotantokustannukseltaan kannattavia tuotteita ja palveluja.

Mitä hyötyä teollisesta muotoilusta on?

Teollisesti valmistettavien tuotteiden muotoilussa haetaan konkreettinen ratkaisu, jossa yhdistetään tieto käyttäjätarpeista, käyttäytymismalleista, teknisistä rajoitteista, myytävyydestä ja kustannustavoitteista. Teollinen muotoilu perustuu yleensä selkeästi määritettyyn suunnitteluongelmaan, käyttötapaukseen ja tuotekonseptiin.

Toimiva muotoilu tuo yritykselle kilpailuetua. Hyvin muotoiltujen tuotteiden käyttäjäkokemus on positiivinen ja parantaa brändin arvoa ja lisää näkyvyyttä. Onnistuneen muotoilun vaikutus näkyy myös viivan alla: valmistuskustannukset tiedostaen suunnitellut tuotteet ovat myös edullisempia tuottaa.

Teollisessa muotoilussa huomioidaan useita seikkoja

Teollisessa muotoilussa otetaan huomioon:

 • Liiketoiminnalliset tavoitteet
 • Tuotteen käyttäjät ja käyttötavat
 • Käyttöliittymä
 • Käytettävyys ja käyttäjäkokemus
 • Ergonomia
 • Tuoterakenne
 • Valmistettavuus ja kokoonpantavuus
 • Tuoteturvallisuus
 • Kustannukset
 • Tuotteen visuaalinen ilme
 • Tuotegrafiikat

Teollisen muotoilun prosessi

Teollinen muotoilija kehittää tuotteiden toiminnallisia ja esteettisiä ominaisuuksia suunnitteluprosessin ideointi- ja konseptointivaiheissa sekä tuotantoon saattamisessa. Muotoilijan tavoitteena on suunnitella tuotteita ja palveluita, joissa yhdistyvät käyttäjälähtöiset, tuotannolliset ja taloudelliset arvot.

Tuotemuotoilun aikana haetaan yhteensopivia ratkaisuja mekaniikan, elektroniikan ja tuotannon asiantuntijoiden kanssa. Näkemyksiä haetaan ja reflektoidaan myös suunnittelutiimin ulkopuolisilla henkilöillä, kuten myynnistä tai loppukäyttäjiltä.

Tuotemuotoilun edetessä yhteydenpito tiivistyy valmistajien välillä. Iteroiden etenevässä prosessissa hyödynnetään simuloinnin tuomia mahdollisuuksia ennen prototyyppien valmistusta. Osia testataan käytännössä hyvin tarkalla tasolla.

Tuotemuotoilun loppuvaiheessa tilaajalle toimitetaan pintamallit tuotteen geometriasta, tuotegrafiikat sekä CMF-spesifikaatio, joka sisältää määritykset tuotteen väreistä, materiaaleista ja viimeistelystä.

 

Haluatko kuulla lisää teollisen muotoilun palveluistamme?

Ota yhteyttä myyntiimme, niin keskustellaan miten voimme auttaa sinua viemään projektiasi eteenpäin!