<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Käyttöliittymäsuunnittelu – UI ja UX

Käyttöliittymäsuunnittelu on käyttäjän ja laitteen välinen toimintaprosessin sekä niiden välille tarvittavan digitaalisen rajapinnan, eli käyttöliittymän, suunnittelua. Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman miellyttävä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä, joka antaa mukavan käyttökokemuksen.

Käyttöliittymät (UI) ovat käyttäjän ja laitteen välillä olevia rajapintoja, joiden avulla laitteita käytetään. Hyvä käyttöliittymä tekee laitteen käyttämisestä mahdollisimman helppoa, tehokasta ja turvallista. Mitä vähemmän käyttöliittymässä on ulkoa opeteltavia ja muistettavia asioita, sitä parempi se on. Looginen ja intuitiivinen käyttöliittymä parantaa laitteen käytettävyyttä ja vähentää virheiden mahdollisuutta.

Miellyttävä käyttökokemus (UX) saavutetaan, kun käyttöliittymän suunnittelussa panostetaan käyttölogiikkaan ja interaktiivisuuteen. Siksi ennen varsinaisen käyttäjän näkemän rajapinnan kehittämistä suunnitellaan mm. käyttöliittymän rakenne, toimintaprosessin eteneminen ja käyttäjän tehtäväksi jäävät toimenpiteet.

Kun toimintalogiikka on valmis, toteutetaan ohjelmisto ja testataan sitä, kunnes käyttöliittymän toimivuus on saatu varmistettua.

Käyttöliittymäsuunnittelua ohjaa hyvä käyttäjäkokemus

Vuorovaikutteisen käyttöliittymän suunnittelussa luodaan sujuva ja ymmärrettävä dialogi ihmisen sekä tuotteen, systeemin tai palvelun välille. Käyttäjien todellisten tarpeiden ymmärtäminen sekä käyttötilanteen, prosessien ja käyttäjien toimintatapojen tunteminen auttavat hyvän käyttöliittymän suunnittelussa.

Käyttäjän kokemukseen vaikuttavat

  • käyttöliittymän sujuva toiminta,
  • joustavuus,
  • kattavuus ja
  • mahdollisimman pitkälle viety integraatio.

Käyttöliittymän miellyttävä ja brändi-ilmettä tukeva visuaalinen ilme parantavat käyttäjäkokemusta entisestään.

Hyvän käyttöliittymäsuunnittelun tunnusmerkit

Hyvä käyttöliittymäsuunnittelu ottaa huomioon erilaiset käyttäjät monenlaisissa käyttötilanteissa ja -ympäristöissä.

Toiminnallinen, tehokas ja visuaalisesti miellyttävä käyttöliittymä parantaa käytettävyyttä eikä aiheuta turhautumista tai muitakaan ikäviä tuntemuksia. Käyttökokemus on kuitenkin subjektiivista, ja eri käyttäjät arvostavat erilaisia asioita. Käyttäjän lisäksi käyttökokemukseen vaikuttavat käyttöaika, -paikka ja -tilanne, eivätkä nekään ole aina samanlaisia.

 

Käyttäjävaatimukset

Laitteiden käyttäjät ovat erilaisia, ja heidän käyttäytymismallinsa voivat erota toisistaan paljonkin. Heillä voi olla erilaisia tarpeita, jotka saattavat olla keskenään ristiriitaisia. Osa käyttäjien tarpeista voi liittyä fyysisiin asioihin, kuten vaikka näkökykyyn ja käyttäjän pituuteen. Jotkin tarpeet saattavat liittyä kulttuuriin ja mieltymyksiin, kuten kieli ja käytettävät merkit.

 

Käyttöympäristöt

Myös käyttöympäristö ja -tilanne asettavat omat rajoituksensa. Esim. lämpötila, valoisuus, puhtausvaatimukset, melu, tärinä ja ahtaus voivat vaikuttaa käyttötilanteeseen ja ne on huomioitava käyttöliittymäsuunnittelussa.

 

Käyttötilanteet

Käyttötilanne puolestaan voi olla osa normaalia ja yllätyksetöntä prosessia, mutta joskus eteen voi tulla äkkinäisiä tilanteita ja kiirettä. Joitakin käyttöliittymiä käytetään jatkuvasti, mutta joitakin satunnaisesti tai erittäin harvoin. Hyvä käyttöliittymä optimoidaan toimimaan tavanomaisten käyttötilanteiden ja ‑ympäristöjen lisäksi yllättävissä tilanteissa.

Laitteet ja niiden käyttöprosessit asettavat käyttöliittymälle omat vaatimuksensa, jotka suunnittelijoiden on ymmärrettävä. Mahdollisimman hyvän käsityksen saamiseksi laitteen käytöstä tehdään erilaisia käyttötapausskenaarioita, jotka ohjaavat varsinaisen rajapinnan suunnittelua. Joskus voidaan mahdollisuuksien mukaan tehdä muutoksia myös laitteen käyttötapoihin ja toimintaprosesseihin.

 

Käytettävyys

Käytettävyyteen panostamalla voidaan mm. nopeuttaa käyttöprosesseja, tehdä käyttämisestä miellyttävää, vähentää käyttäjän tekemien virheiden määrää, estää väärinkäyttötilanteita sekä edistää käyttöturvallisuutta.

 

Visuaalinen ilme

Käyttöliittymän visuaalisessa ilmeessä huomioidaan sekä käytettävyyttä edistävät asiat että laitteen valmistajan brändi. Käytettävyyteen vaikuttavat mm. fontit, värit, graafiset symbolit, ikonit ja asettelut. Brändi-ilme voi näkyä esim. väreinä, fontteina, logona tai muina graafisina elementteinä sekä samankaltaisuutena brändin muiden laitteiden käyttöliittymien kanssa.

 

Toteutamme käyttöliittymäsuunnittelua kaikenlaisiin sovelluksiin

Käyttöliittymien suunnittelussa on kyse monen alan ammattilaisten saumattomasta yhteistyöstä. Käyttöliittymätiimiimme kuuluu asiantuntijoita, joilla on monipuolista osaamista ja kokemusta useammalta alalta. Huipputuloksen varmistamiseksi suunnittelussa on mukana muotoilijoita, ohjelmistosuunnittelijoita ja testaajia. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan miten voimme auttaa sinua viemään projektiasi eteenpäin!

Ota yhteyttä

Matti Ojala
+358 20 7419 404

Juha-Matti Helisten
+358 20 7419 432

Jari Maijanen
+358 10 5565 208

Ari Hakkarainen
+358 20 7419 406

sales@mectalent.com