<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Käyttöehdot

Avaamalla Mectalent Oy:n (jäljempänä nimellä ”Mectalent”) verkkosivut osoitteessa www.mectalent.com, tai sivustoon kuuluvan yksittäisen sivun (jäljempänä ”sivut”), sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja.

Rajattu käyttöoikeus

Mectalent myöntää sivujen käyttäjälle näoissä käyttöehdoissa lueteltujen ehtojen ja rajoitusten sekä kaikkien sivuihin sovellettavissa olevien lakien ja säädösten mukaisen henkilökohtaisen ja rajoitetun pääsyn, käyttöoikeuden ja katseluoikeuden näille sivuille ja niihin liittyviin tiedostoihin. Tämä käyttölupa ei ole yksinomainen eikä se ole siirrettävissä. Omistusoikeus sivuihin ja niiden sisältöön kuuluu Mectalentille. Tätä käyttölupaa koskevat seuraavat rajoitukset:

  1. Sivujen käyttäjän tulee pitää mielessään tekijänoikeus ja Mectalentin muut omistusoikeudelliset ehdot ja rajoitukset sivuilla vieraillessaan ja sivujen sisältöä käyttäessään.
  1. Sivujen käyttäjällä ei ole lupa muuttaa, asettaa jakeluun, siirtää tai tallentaa sivuja tai niiden sisältöä millään tavalla tai toisintaa tai saattaa yleisön saataviin tai käyttää sivujen sisältöä kaupallisiin tai julkaisutarkoituksiin, lukuun ottamatta niitä tietoja, jotka on erikseen mainittu tässä dokumentissa. Sivujen ja niiden sisällön muuttaminen, asettaminen jakeluun, siirtäminen tai tallentaminen millään tavalla tai toisintaminen tai saattaminen yleisön saataviin tai sivujen ja niiden sisällön käyttäminen kaupallisiin tai julkaisutarkoituksiin ilman Mectalentin antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty.

 

Tekijänoikeus

Mecalentin verkkosivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa © Mectalent Oy. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään.

 

Oikeus muutoksiin

Mectalent pidättää oikeuden muuttaa tai muuntaa näitä sivuja tai estää pääsyn sivuille milloin tahansa siitä erikseen ilmoittamatta.

 

Vastuuvapauslauseke

Näiden verkkosivujen sisältö toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat”. Sivuilla esiintyvän tiedon, välineiden tai palveluiden käyttö tapahtuu yksinomaan käyttäjän omalla vastuulla. Mectalent ei vastaa aivujen sisällön, niillä olevien välineiden tai palveluiden oikeellisuudesta tai soveltumisesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Lukuun ottamatta soveltuvaa pakottavaa lainsäädäntöä, sivuilla olevien tietojen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta.

 

Mectalentin oikeudet ja vastuut

Mectalent ei vastaa mistään näiden sivujen käytöstä tai käytön keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Mectalentille. Mectalentin vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen. Mectalent ei vastaa millään tavalla sivuilla olevien tietojen oikeellisuudesta, viivästyksistä tai virheistä, eikä Mectalentilla ole velvollisuutta tiedottaa sivujen käyttäjille sivujen sisällön muuttumisesta. Mectalent ei vastaa mistään tappiosta eikä vahingosta, joka johtuu siitä, että sivujen käyttäjä on luottanut sivuilla olevaan tietoon tai käyttäjien sivuille toimittamaan tietoon.

 

Linkit

Mectalent ei ota vastuuta niiden sivujen sisällöstä, joihin Mectalentin verkkosivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Mectalentin toimesta.

 

Evästekäytäntö

Mectalent käyttää evästeitä tarjotakseen parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuillaan. Mectalent analysoi evästeiden avulla, kuinka hyvin sivut toimivat ja käyttää kolmannen osapuolen evästeitä mainontaan ja analytiikkaan.

Mectalentin käyttämät evästeet:

  • Google Analytics
  • Google Ads
  • LinkedIn
  • HubSpot
  • Facebook

Lisätietoja evästeistä: http://www.youronlinechoices.eu/ 

 

Tietojen esittäminen 

Lähettämällä tai tarjoamalla tietoa ja materiaalia Mectalentille (esimerkiksi palautetta, tietoja, vastauksia kyselyihimme, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia, ideoita, suunnitelmia, tilauksia, pyyntöjä tai niitä vastaavaa tietoa), joko sähköpostitse tai näiden sivujen kautta, sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja:

  1. toimittamasi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta
  1. ryhdyt tarpeellisiin toimiin poistaaksesi sivuille toimittamassanne materiaalissa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet ennen materiaalin toimittamista 
  1. et esitä lähettämääsi aineistoon perustuvia vaateita Mectalentia kohtaan ja sitoudut hyvittämään Mectalentille kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämäsi aineiston johdosta.