<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Uudet teknologiat

Uudet teknologiat ja niihin liittyvien tuotteiden kehittämiselle ominaiset vaatimukset ovat Mectalentin asiantuntijoille tuttuja. 

Teemme yhteistyötä useiden toimialajohtajien kanssa, ja se on kartuttanut osaamistamme myös uusien teknologioiden, kuten esimerkiksi tyhjiötekniikan, kyrogeniikan, optiikan ja opto- ja tarkkuusmekaniikan sekä roll-to-roll -tekniikan osalta.

Uudet teknologiat ja parhaan palvelun resepti

Mectalent on tunnettu uusien teknologioiden toimijoiden parissa innovatiivisista ja laadukkaista asiantuntijapalveluista sekä suunnittelussa että valmistuksessa. Olemme kehittäneet parhaan palvelun reseptin, joka muodostuu huippuammattilaisista, heidän laajasta asiantuntemuksestaan, laadukkaasta työstä ja asiakkaidemme toimintaympäristön tuntemuksesta.

 

Huippuammattilaisista koostuva henkilökunta

Mectalentissa työskentelee 120 tuotekehityksen, hankinnan, menetelmäsuunnittelun, koneistuksen ja laitevalmistuksen huippumammattilaista. Henkilökuntaamme kuuluu tekniikan alan osaajien lisäksi fysiikan, lääketieteen, kemian ja biomateriaalien asiantuntijoita. Monialainen tietotaito antaa meille valmiudet löytää parhaimmat ratkaisut asiakkaidemme tarpeisiin.

 

Osaamme kysyä oikeita kysymyksiä

Asiantuntemuksemme auttaa meitä myös kysymään oikeat kysymykset ja tuomaan siten lisäarvoa asiakkaallemme. Kun olemme mukana jo tuotteen ideoinnissa, voimme kertoa esimerkiksi millä materiaalivalinnoilla ja menetelmillä päästään mahdollisimman laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen lopputulokseen.  

 

Tutustumme asiakkaidemme toimintaympäristöön

Tekninen tietämyksemme ja ymmärrys useista teknologioista auttaa meitä paneutumaan asiakkaamme toimintaympäristöön. Se on tärkeää, jotta voimme ottaa huomioon tuotekehityksessä ja valmistuksessa esimerkiksi mahdolliset viranomaisvaatimukset ja standardit. On yhtä tärkeää tunnistaa myös mahdollisesti eteen tulevat riskit ja ongelmat, jotta suunnittelun ja tuotannon aikana vältytään aikaa vieviltä yllätyksiltä.

 

Kaikki palvelut saman katon alta

Koska Mectalentin palveluportfolio kattaa tuotteen koko elinkaaren tuotekonseptoinnista tuotekehitykseen, tuotantopalveluihin sekä laitevalmistukseen ja testaukseen, asiantuntijamme pystyvät toimimaan tiiviisti yhteistyössä. Tieto kulkee yhteisen dokumentaatiojärjestelmän kautta ja kaiken työn raamina ovat sertifioidut laatujärjestelmät ISO 9001 ja ISO 13485.

Ratkaisuja uusille teknologioille ja teollisuudelle

Tutustu ratkaisuihimme, joita tarjoamme eri toimialoille ja teknologioille:

Uudet teknologiat ovat myös omia työkalujamme

Koska haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään ja palvella heitä mahdollisimman hyvin, toteutamme toiminnassamme jatkuvan kehityksen periaatetta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kannustamme henkilökuntaamme kouluttautumaan ja opiskelemaan, ja huolehdimme, että heillä on oikeat työkalut.

Keräämme toiminnastamme paljon dataa, jota hyödynnämme mm. tuotannon ja hankintojen suunnittelussa. Seuraamme prosessin suorituskykyä ja tehokkuutta, minkä avulla varmistamme, että toimintamme on laadukasta ja kustannustehokasta.

Panostamme myös siihen, että konekantamme on moderni ja vastaa asiakkaidemme vaatimuksia. Olemme ottaneet käyttöön esimerkiksi yhteistyörobotteja, joiden avulla tehostamme tuotantoa ja puramme eri työpisteille syntyviä pullonkauloja.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme uusille teknologioille?

Ota yhteyttä myyntiimme, niin keskustellaan miten voimme auttaa sinua!

Ota yhteyttä

Matti Ojala
+358 20 7419 404

Juha-Matti Helisten
+358 20 7419 432

Jari Maijanen
+358 10 5565 208

sales@mectalent.com