<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehityksellä on merkittävä rooli menestyvän yrityksen toiminnassa, sillä yrityksessä käytettävien laitteiden, järjestelmien ja prosessien sujuvan toiminnan edellytys on laadukas ohjelmisto.

Kokonaisvaltaista ohjelmistokehitystä

Autamme asiakkaitamme ohjelmistospesifikaatioiden tekemisessä sellaisiksi, että kehitettävä ohjelmisto vastaa sen laitteen, järjestelmän tai prosessin tarpeisiin, jonka osaksi ohjelmisto on tulossa.

Kehitystyöhön valitsemme tavoitteisiin parhaiten sopivat teknologiat, ja kehitämme ohjelmiston sille asetettujen vaatimusten mukaiseksi.

Mahdollisimman hyvän lopputuloksen varmistamiseksi huolehdimme ohjelmiston sekä siihen liittyvän mekaniikan, elektroniikan ja muiden osien liitettävyydestä ja yhteensopivuudesta. Määrittelyssä ja kehityksessä huomioimme lisäksi mm. tulevat sisäiset ja ulkoiset rajapinnat. Ohjelmistojen ja kokonaisuuden testaaminen on luonnollisesti tärkeä osa kehitystyötä koko projektin ajan.  

Uusien ohjelmistojen suunnittelun ja kehityksen lisäksi voimme vastata myös ohjelmistojen jatkokehityksestä sekä elinkaaren aikaisesta ylläpidosta. 

Meiltä löydät ohjelmistokehityksen asiantuntijoita sovellusohjelmointiin ja sulautettuihin järjestelmiin. Lisäksi työskentelemme mm. web- ja mobiilisovellusten, tietoturvaratkaisujen ja pilvipalveluiden parissa.

 

>> Lue blogi: Mitä tarkoittaa frontend ja back end ohjelmistokehityksssä?

Mectalent-ohjelmistokehitys-koodaus-1160x1304

Sovellusohjelmointi

Sovellusohjelmoinnissa laitteelle tai järjestelmälle kehitetään oma ohjelma tai ohjelman osa, joka ohjaa sitä tekemään haluttua tehtävää tai tehtäväsarjaa halutulla tavalla.

Sovelluksia kehitetään usein tai jatkuvasti toistuville toiminnoille tai toiminnon osille, joiden hoitamiseen ei ole saatavilla valmista ohjelmistoa.

Sovellusohjelmoinnissa tunnistetaan tehtävään liittyvät tarpeet, jonka jälkeen tehtävän hoitamiseen suunnitellaan ja kehitetään uusi sovellus.

Spesifisiä sovelluksia käyttävissä laitteissa tai järjestelmissä voidaan käyttää samaan aikaan muitakin, myös kaupallisesti saatavilla olevia ohjelmistoja.

 

Sulautetut järjestelmät

Sulautetut järjestelmät ovat kokonaisuuksia, joissa koko laite tai järjestelmä suunnitellaan alusta alkaen tekemään haluttua asiaa.

Sulautettujen järjestelmien kehityksessä suunniteltavalle kokonaisuudelle kehitetään mm. elektroniikkaa ja mekaniikkaa sisältävä laitteisto sekä juuri siihen suunniteltu ohjelmisto.

Sulautettu ohjelmisto kehitetään tekemään vain niitä tehtäviä, joita sen on tarkoitus tehdä. Ohjelmistokehityksessä pystytään keskittymään kyseiselle järjestelmälle oleellisiin vaatimuksiin ja olosuhteisiin. Tarvittaessa esim. tehonkulutus voidaan optimoida hyvinkin tarkkaan.

Ohjelmistokehitystä laajoihin tuotekehitysprojekteihin ja yksittäisinä toimeksiantoina

Olemme joustava ja luotettava yhteistyökumppani projektiin kuin projektiin. Suunnittelemme ja kehitämme tarpeidesi mukaiset ohjelmistot, ja toteutamme projektisi laadukkaasti alusta loppuun. Kauttamme onnistuu myös laitteidenne ja sovellustenne jatkokehitys tarpeidenne ja teknologioiden kehittyessä.

Hoitamissamme projekteissa kokeneet ohjelmistosuunnittelijat huolehtivat sovellustesi ja järjestelmiesi ohjelmoinnista erittäin ammattitaitoisesti ja laadukkaasti.

Projekteissamme työskentelevät ohjelmistokehityksen ammattilaiset seuraavat jatkuvasti teknologioiden kehitystä ja pitävät oman osaamisensa ajan tasalla myös ohjelmistoalan uusimmissa suuntauksissa. Voit siis huoletta jättää ohjelmistokehitykseen liittyvät projektisi meidän hoidattavaksemme.

Ohjelmistotiimillä on oltava hyvä kuva projektista kokonaisuudessaan, jotta he ymmärtävät vaatimukset ja näkevät ohjelmiston vaikutukset projektin muihin osa-alueisiin. Ohjelmistokehityksessä, kuten muutenkin tuotekehityksessä eri alojen suunnittelijoiden välinen saumaton yhteistyö on todella tärkeää lopputuloksen korkean laadun varmistamiseksi.

Ohjelmistosuunnittelun ja -kehityksen lisäksi tarjoamme laajasti muitakin tuotekehityksen ja valmistuksen asiantuntijapalveluita. Suunnittelupalveluiden lisäksi kauttamme järjestyy esimerkiksi projektinhallinta, konseptointi ja kokoonpanot.

Tarvitsetko apua ohjelmistokehitykseen ja -suunnitteluun?

Tarjoamme monipuolisia ohjelmistokehityspalveluita erilaisiin käyttökohteisiin ja sovelluksiin. Ole yhteydessä myyntiimme ja keskustellaan, miten Mectalentin ohjelmistojen ja muiden tuotekehityksen osa-alueiden ammattilaiset voivat olla apunasi.

Ota yhteyttä

Matti Ojala
+358 20 7419 404

Juha-Matti Helisten
+358 20 7419 432

Jari Maijanen
+358 10 5565 208

Ari Hakkarainen
+358 20 7419 406

sales@mectalent.com