<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Mekaniikkasuunnittelu

 Huolellisesti tehty mekaniikkasuunnittelu on tärkeää, koska mekaniikkaan liittyvillä ratkaisuilla on merkittävä vaikutus laitteen toimivuuteen, valmistettavuuteen ja kustannuksiin.

Mekaniikkasuunnittelua kaikkiin tarpeisiin

Mekaniikkasuunnittelijoillamme on kymmenien vuosien työkokemus erilaisista suunnitteluprojekteista. Meillä on kokemusta mm. kulutuselektroniikan, puettavien laitteiden, lääkinnällisten laitteiden ja tuotannon työkalujen sekä kokoonpanojigien suunnittelusta. 

Tehokkaan suunnittelun ja laadukkaan tuloksen varmistamiseksi käytössämme on ajantasaiset mekaniikkasuunnitteluohjelmistot. Suunnittelijoillamme on kokemusta mm. seuraavista suunnitteluohjelmistoista:
 • SOLIDWORKS
 • I-deas
 • Catia
 • Creo (Pro/engineer)
 • Inventor

Huolehdimme myös tuote- ja suunnittelutiedon asianmukaisesta säilyttämisestä ja jäljitettävyydestä. Tuotetiedon hallintaan meillä on käytössä PDM-järjestelmä. Asiakasprojekteissa voimme käyttää myös asiakkaan käytössä olevaa PDM:ää. Käyttämiämme järjestelmiä ovat mm. Windchill, Smarteam ja CissBase.

Mekaniikkasuunnittelun tavoitteet

Mekaniikkasuunnittelija suunnittelee tuoteidean tai -konseptin pohjalta mahdollisimman hyvän fyysisen laitteen. Varsinaisen laitteen lisäksi mekaniikkasuunnittelussa haetaan ratkaisut laitteen valmistamiseksi.

Mekaniikkasuunnittelun lopputuloksena on laite, joka

 • Vastaa mahdollisimman hyvin tavoitteita
 • Pystytään viemään tuotantoon
 • On helppo valmistaa
 • On kustannusrakenteeltaan mahdollisimman hyvä
 • On optimoitu toimivuuden, valmistettavuuden ja kustannusten kannalta tasapainoiseksi kokonaisuudeksi

>> Lue blogi: Mekaniikkasuunnittelu on olennainen osa tuotekehitystä

Mekaniikka- suunnittelijan tehtävät

Mekaniikkasuunnittelijan käytännön tehtäviä ovat mm.

 • Idean toteuttaminen fyysisenä tuotteena mahdollisimman hyvin
 • Tuotekonseptiin sopivien toteutusratkaisujen suunnittelu
 • Fyysisten tuoteratkaisujen ja yksityiskohtien suunnittelu
 • Käytettävien osien valinta
 • Valmistusmenetelmien suunnittelu
 • Käyttö- ja valmistusohjeiden tekeminen

Mekaniikkasuunnittelu on osa laitesuunnittelun ja -valmistuksen kokonaisuutta

Mekaniikka on osa suurempaa kokonaisuutta, kun kehitetään moitteettomasti toimiva laite. Mekaniikan suunnittelussa on huomioitava muilta osa-alueilta tulevia vaatimuksia ja mekaniikka asettaa osaltaan vaatimuksia mm. muotoiluun sekä elektroniikkasuunnitteluun. Lisäksi sillä on suuri vaikutus valmistettavuuteen ja tuotannonsuunnitteluun.

Onkin erittäin tärkeää, että yhteistyö muiden osa-alueiden suunnittelijoiden kanssa aloitetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään heti projektin alussa. Yhteistyö jatkuu koko projektin ajan konseptoinnista ja vaatimusmäärittelystä aina tuotannon aloittamiseen asti.

 

Valmistuksen suunnittelu

Valmistuksen ja valmistettavuuden suunnittelu on tärkeä osa mekaniikkasuunnittelua, koska mekaanisilla ratkaisuilla on vaikutusta esimerkiksi tuotannon työkaluihin, osien toleransseihin, kokoonpanon kompleksisuuteen ja valmistusolosuhteisiin.

 

Kokoonpanon suunnittelu

Laitteen kokoonpano on suunniteltava huolella, ja valmistusmenetelmän on oltava sarjakokoon sopiva. Vaikeasti valmistettavat osat saattavat aiheuttaa ongelmia tuotannossa ja siten vaikuttaa negatiivisesti kustannuksiin, aikatauluihin ja toimitusvalmiuteen.

 

Työohjeet

Selkeät ja kattavat työohjeet sujuvoittavat valmistusta sekä parantavat lopputuotteiden laatua. Kun ohjeiden seuraaminen on helppoa, työvaiheet etenevät nopeasti ja eikä lisäohjeita tarvitse kysellä. Samalla virheiden ja hukan määrä vähenee, mikä parantaa lopputuotteen laatua ja pitää kustannukset kurissa. Ohjeistusta voidaan tehdä esimerkiksi videoiden muodossa tai tulostettavina dokumentteina kuvasarjoineen.

Simulaatiot mekaniikkasuunnittelun tukena

Mekaniikka- ja lämpösimulaatioiden avulla voidaan virtuaalisesti tutkia ja ennustaa suunnitteluvaiheessa olevien laitteiden käyttäytymis- ja suorituskykyominaisuuksia. Simulaatioista on hyötyä erityisesti silloin, kun halutaan arvioida suunniteltujen komponenttien tai järjestelmien suorituskykyä erilaisissa käyttöolosuhteissa ennen fyysisen prototyypin valmistusta. 

Simulaatioilla voidaan nopeasti tutkia erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja ja tehdä vertailuja eri skenaarioiden välillä. Lisäksi ne auttavat havaitsemaan suunnitteluvirheitä, stressipisteitä tai muita ongelmia, joita voi olla vaikea havaita pelkästään visuaalisesti tai laskennallisesti, tai jotka on hankala todentaa prototyyppiä testaamalla. 

Mekaniikkasimulaatiot ja lämpösimulaatiot täydentävät mekaniikkasuunnittelua, sillä simulaatiot tarjoavat tietoa ja näkemystä suunnitteluprosessiin, joka puolestaan vaikuttaa simulaatioiden parametreihin ja tavoitteisiin. Yhdessä ne auttavat suunnittelijaa luomaan parempia ja tehokkaampia mekaanisia ratkaisuja ja siten luotettavasti ja turvallisesti toimivia tuotteita.

>> Lue blogi: Simulaatioiden käyttö suunnittelun apuna nopeuttaa tuotekehitystä

 

Mekaniikkasuunnittelua toiveidesi mukaisesti

Mekaniikkasuunnitteluprojektit, kuten kaikki muutkin kehitysprojektimme, toteutamme täysin toiveidesi mukaisesti. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää mekaniikkasuunnittelun palveluistamme ja katsotaan yhdessä miten voimme auttaa sinua!

Ota yhteyttä

Matti Ojala
+358 20 7419 404

Juha-Matti Helisten
+358 20 7419 432

Jari Maijanen
+358 10 5565 208

Ari Hakkarainen
+358 20 7419 406

sales@mectalent.com