<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Mittaus ja testaus

Ennen kuin alamme valmistaa tuotteita asiakkaan tilauksesta, kullekin tuotteelle luodaan rakenne tuotannonohjausjärjestelmään. Rakenteessa määritellään mm. tarvittavat mittaukset ja testaukset, jotka pitää tehdä, jotta tuotteen vaatimustenmukaisuus täyttyy.

Mittaus- ja testaustarpeet määritellään asiakkaan vaatimusten mukaan, mutta myös Mectalentissa käytössä olevien prosessien pohjalta. Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi laadunvarmistukseen liittyvät tarkastukset, mittaukset ja tilastollinen analysointi. 

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta seurataan useassa valmistuksen vaiheessa mittaamalla, testaamalla ja visuaalisilla tarkastuksilla.

Mittauksen ohjeena toimivat asiakkaan antama tuotespesifikaatio sekä tuotekohtaiset mittaus-, testaus- ja tarkastusohjeet. Mectalentin seuranta- ja mittausprosessi sisältää otantaan perustuvia tarkastuksia ja 100 % tarkastuksia asiakasvaatimusten tai oman prosessin mukaisesti.

Mittaamalla ja testaamalla varmistetaan tuotteiden turvallisuus

Tuotteille on asetettu lainsäädännössä erilaisia vaatimuksia. Niiden pitää olla turvallisia ja luotettavia käyttää tai niiden pitää täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset.

Vaatimuksista on säädetty EU:n direktiiveissä, asetuksissa ja päätöksissä sekä kansallisessa lainsäädännössä. Tuotekohtaisessa lainsäädännössä on määritetty valmistajan, maahantuojan ja jakelijan vastuut tuotteen vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa.

Myös standardeilla on tärkeä asema tuotteiden suunnittelussa ja valmistamisessa, niiden testauksessa, turvallisuuden varmistamisessa ja vaatimustenmukaisuuden arvioimisessa.

>> Lue blogi koneistettujen osien laadunvarmistuksesta

Mittausvälineet ja -dokumentit Mectalentissa

Mittaustekniikka on erittäin tärkeä osa koneistusprosessia. Koneen operaattorin tehtävä on varmistaa osan mittatarkkuus, eli mitata, että osa vastaa piirustuksessa määriteltyjä mittoja ja toleransseja. Kaikista tarkimmat toleranssit todennetaan koordinaattimittauskoneella.

Tarkastus-, mittaus- ja testausvälineiden kunnon ja tarkkuuden seuraaminen on osa asiantuntijoidemme jokapäiväistä työtä. Kaikki välineet kalibroidaan säännöllisesti.

 

Käsimittavälineet

Työntömitta ja mikrometri ovat koneistamon yleisimmin käytettyjä mittalaitteita. Työntömitan rakenteellinen tarkkuus on 0,01 mm ja mikrometrin lukematarkkuus on 0,001 mm. Suurien sarjojen laadunvalvonnassa käytetään usein tulkkeja. Tulkit ovat yksinkertaisia välineitä, jota käytetään kappaleen mittaamiseen hyväksytty-hylätty-periaatteella, esimerkiksi reiän tai kierteen mittaamiseen.

 

Mittakellot

Mittakelloja käytetään kappaleen epäkeskeisyyden, heiton ja suoruuden tarkistamiseen. Niiden lukematarkkuus on 0,01 mm.

 

2-pistesisämittalaite

2-pistesisämittalaitella mitataan reikiä. Laitteen avulla voidaan havaita reikien kartiomaisuus ja soikeus. Mittalaitteen lukematarkkuus on 0,01 mm.

 

Pinnankarheuden mittaaminen

Osan pinnankarheus voidaan todentaa joko pinnankarheuden mittalaitteella tai vertailupaloilla.

 

Mittakoneet

Mittakoneilla pystytään mittaamaan 0,001 mm:n toleransseja. Mectalentissa käytetään profiiliprojektioria ja koordinaattimittauskonetta todella tarkkojen toleranssien todentamiseen.

 

Mitta- ja tarkastuspöytäkirja

Mitta- tai tarkastuspöytäkirjan avulla seurataan osien tasalaatuisuutta. Esimerkiksi toleransseiltaan erityisen tarkat osat mitataan asiakkaan antamien ohjeiden mukaan, jossa määritellään osan nominaalimitat ja erän otanta. Mittaustapahtumat merkitään mitta- tai tarkastuspöytäkirjaan, joka toimitetaan osien mukana asiakkaalle.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Mikäli haluat kuulla lisää monipuolisista palveluistamme, ota yhteys myyntiin!

Olipa tarpeesi sitten tuotesuunnittelu, pienten prototyyppierien koneistus, suuremmat jatkuvaluontoiset tuotannot tai laitevalmistuksen koko elinkaari, löydämme varmasti edullisen, laadukkaan ja tarpeidesi mukaan kehittyvän ratkaisun.

Ota yhteyttä

Matti Ojala
+358 20 7419 404

Juha-Matti Helisten
+358 20 7419 432

Jari Maijanen
+358 10 5565 208

sales@mectalent.com