<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Koneistus

Koneistamme kaiken kokoiset tuotannot tehokkaasti, laadukkaasti ja kustannustasoltaan edullisesti. CNC-koneistus on ydinosaamistamme. Meillä on kattava ja monipuolinen konekanta sekä 40 vuoden kokemus koneistuksen toteuttamisesta.

Koneistuspalvelumme

Toteutamme koneistamalla kaiken kokoisia toimeksiantoja yksittäisistä osista sarjatuotantoon. Koneistustyön hinta muodostuu ohjelmointiin ja koneistukseen käytettävästä ajan, tarvittavien koneiden ja materiaalien sekä kappaleiden kompleksisuuden perusteella. Kun asiantunteva suunnittelu on mukana projektissa, työn tehokkuus saadaan maksimoitua ja hinta sen kautta edullisemmaksi.

 

CNC-jyrsintä

Jyrsintä on koneistusmenetelmä, jossa kappaleesta poistetaan materiaalia pyörivää monihampaista työkalua eli terää käyttäen. Jyrsimällä voidaan valmistaa monimuotoisia osia, joissa on esimerkiksi tasomaisia ja kaarevia pintoja sekä uria ja hammasmuotoja.

Laaja ja nykyaikainen konekantamme 3-, 4- ja 5-akselisessa jyrsinnässä mahdollistaa monenlaisten pintojen, kiilaurien ja muiden epäsäännöllisten muotojen käsittelyn. Pystymme koneistamaan jyrsimällä maksimissaan 1250 mm x 1000 mm x 1000 mm kokoisia kappaleita, pienimmillään läpimitaltaan 1 mm:n kokoisia kappaleita.

 

CNC-sorvaus

Sorvaamalla koneistetaan esimerkiksi akseleita, kiekkoja, ruuveja, kartioita, holkkeja ja renkaita, eli kappaleita, joilla on ympyrän muotoinen poikkileikkaus. Sorvauspalvelumme käytössä on nykyaikaiset CNC-metallisorvit, joita voidaan käyttää tankojen ja erilaisten aihioiden koneistamiseen. Liikkeiden toistotarkkuus on millimetrin tuhannesosia.

Käytössämme on

  • Pitkäsorvausautomaatteja, jotka soveltuvat erinomaisesti suursarjojen sekä pitkien ja ohuiden, halkaisijaltaan 2-32 mm kappaleiden tuotantoon
  • Hybridisorveja, joilla voi sorvata ja jyrsiä monen muotoisia ja isojakin kappaleita,
  • 5-akselisia sorveja, jotka mahdollistavat monimuotoisten kappaleiden valmistamisen yhdellä asetuksella
  • Manuaalisorveja, jotka soveltuvat hyvin esim. prototyyppivalmistuksiin ja piensarjoihin

 

CNC-hionta

Pyöröhiontamenetelmällä valmistetaan tarkkamittaisia ja hyvälaatuisia sylinterimäisiä ja kartiomaisia pintoja. Hiontaa käytetään myös purseiden ja terävien särmien poistamiseen, levy- ja teräsrakenteiden sekä valukappaleiden puhdistamiseen.

Koneistuspalvelumme käytössä on

  • Pyöröhiontakone
  • Tasohiomakone
  • Virtaushiontakone
  • 5-akselinen CNC-hiomakone
  • Työkaluhiomakone

 

Alla oleva video vie sinut kierrokselle tuotantotiloihimme:

Tutustu konekantaamme

Yleisimpiä koneistukseen liittyviä kysymyksiä

Mitä koneistus on?

Koneistus eli koneistaminen on valmistusprosessi, jossa kappaleesta poistetaan materiaalia, useimmiten joko jyrsimällä tai sorvaamalla. Koneistus voi olla manuaalista tai tietokoneohjattua.

 

Mitä CNC-koneistus tarkoittaa?

CNC (Computer Numerical Control) tarkoittaa koneiden ohjaamista tietokoneohjelman avulla. Ohjelma sisältää esimerkiksi koneen liikkeet ja koordinaatit, joihin työkalujen halutaan liikkuvan. Ohjelmaan syötetään myös työkalujen toiminnot kuten nopeuden ja syötöt. CNC-koneilla voidaan valmistaa monimutkaisia osia erittäin tarkasti ja tehokkaasti.

 

Mitkä ovat yleisimmät koneistusmenetelmät?

Yleisimpiä koneistustekniikoita ovat jyrsintä, sorvaus ja hionta. Parhaiten soveltuva työstötapa valitaan työkohteen, vaadittavan tarkkuuden ja tuotantomäärien mukaan.

Jyrsintä on koneistusmenetelmä, jossa käytetään suurnopeuksista kiertotyökalua eli jyrisntä. Kun jyrsin pyörii, sen hampaat leikkaavat metallia pieninä lastuina, jolloin muodostuu tietty muoto tai pinta. Jyrsintäprosessissa on useita eri muunnoksia, kuten tasojyrsintä, urajyrsintä ja pallojyrsintä.

Sorvauksessa metallikappale kiinnitetään sorviin, joka pyörittää kappaleen nopeasti pitkittäisakselinsa ympäri. Sorvin terä leikkaa metallia pois työkappaleen pinnalta. Sorvausprosessista on eri muunnoksia, kuten karasorvaus, kuorintasorvaus ja pitkittäissorvaus.

Pyöröhionnan aikana CNC-koneen hiontapää leikkaa pois ohuen kerroksen työstökappaleen pinnalta. Pyöröhionta on yksi tarkimmista koneistusprosesseista ja sitä käytetään, kun tarvitaan erittäin tarkkoja mittoja ja sileitä pintoja. Se on yleensä viimeinen prosessi koneistusketjussa.

 

Mitä eroa on 3-, 4- ja 5-akselisella koneistuksella?

Akselien lukumäärällä tarkoitetaan CNC-koneiden akselien eli eri suuntien lukumäärään, joihin työkalu tai työstettävä osa voi liikkua. 3-akselisessa koneistuksessa kappaletta voidaan työstää x-, y- ja z-akseleilla. 4- ja 5-akselisilla koneilla voimme työstää monimutkaisempia geometrioita, koska lisäakselit tuovat enemmän mahdollisuuksia osan kääntämisen ja kallistamisen.

 

Mitä materiaaleja voidaan koneistaa?

Voimme työstää koneistamalla monia erilaisia materiaaleja, kuten esimerkiksi teräksiä, alumiinia ja titaania. Voimme työstää myös teknisiä muoveja. Jokaisella materiaalilla on omat erityispiirteensä, jotka vaikuttavat koneistusprosessiin.

>> Lue lisää materiaaleista

 

Kuinka kauan koneistus kestää?

Koneistuksen kesto riippuu monista tekijöistä, kuten kappaleen koosta ja geometrioiden kompleksisuudesta, valitusta materiaalista ja käytetystä koneistusmenetelmästä sekä siitä, onko kyse yksittäiskappaleesta vai isosta sarjasta. Yksittäisen, pienen kappaleen koneistus voi kestää vain muutaman minuutin siinä missä suuren ja monimutkaisen kappaleen koneistamien saattaa viedä useita tunteja tai jopa päiviä.

Kannatta muistaa, että ennen kuin CNC-kone käynnistetään, sille on pitänyt tehdä ohjelma ja valikoida oikeanlaiset työkalut. Lisäksi aihion valmistukseen menee oma aikansa.

 

Paljonko koneistus maksaa?

Koneistuksen hinta muodostuu asetusten tekemiseen ja varsinaiseen koneistamiseen kuluvasta ajasta, materiaalikustannuksista ja mahdollisesti mittauksiin menevästä ajasta. Kun asiantunteva suunnittelu ja kokeneet operaattorit ovat mukana projektissa, saamme maksimoitua työn tehokkuuden ja sitä kautta hintatasoa edullisemmaksi.

>> Lue blogi: Mistä CNC-koneistuksen hinta koostuu

 

Haluan saada osat mahdollisimman edullisesti. Mitä koneistettavan osan suunnittelussa kannattaa huomioida?

Pitkä kokemuksemme on osoittanut, että 80 % koneistettavan osan kustannuksista määritetään suunnittelupöydällä

Suunnittelussa kannattaa huomioida valmistettavuuteen liittyviä seikkoja, kuten CNC-koneissa käytettävät asetukset ja työkalut, toleranssien tiukkuus, osan eri pintojen pinnankarheuden määrittäminen. Myös reikien ja kierteiden ominaisuudet sekä aihion sisään jyrsittävien muotojen mitat vaikuttavat asetusten tekemiseen menevään aikaan ja siten myös hintaan.

>> Lataa maksuton oppaamme, jossa annamme käytännön vinkkejä edellä mainittuihin seikkoihin liittyen.

 

Miten koneistetun osan laatu varmistetaan?

Koneen operaattorin tehtävä on varmistaa osan mittatarkkuus, eli mitata, että osa vastaa piirustuksessa määriteltyjä mittoja ja toleransseja. Kaikista tarkimmat toleranssit todennetaan koordinaattimittauskoneella. 

Mittauksen ohjeena toimivat asiakkaan antama tuotespesifikaatio sekä tuotekohtaiset mittaus-, testaus- ja tarkastusohjeet. Teemme laadunvarmistusta myös Mectalentin omien prosessien pohjalta.

>> Lue blogi koneistettujen osien laadunvarmistuksesta

 

Mitä koneistusosan toleranssi tarkoittaa?


Toleranssilla tarkoitetaan sallittuja poikkeamia osan mitoissa. Koneistuksessa pyritään saavuttamaan toleranssit mahdollisimman tarkasti. Toleranssit ovat kriittinen tekijä, joka liittyy sekä koneistettujen osien valmistuksen laatuun että niiden toiminnalliseen laatuun.

Jos osa ei täytä toleranssivaatimuksia, siitä voi aiheutua ongelmia, kun osaa käytetään kokoonpanossa. Jos toleransseja ei ole määritelty oikein tai jos ne eivät täsmää, osat eivät välttämättä sovi yhteen tai ne voivat aiheuttaa laatuongelmia, kuten ylimääräistä kulumista, kitkaa tai värähtelyä.

 

Mitä koneistusosan jälkikäsittelyt tarkoittavat?


Koneistusosan jälkikäsittelyllä tarkoitetaan prosesseja, joita käytetään metalliosien viimeistelyyn koneistuksen jälkeen. Nämä prosessit voivat parantaa osan ulkonäköä, parantaa sen fysikaalisia ominaisuuksia, suojata sitä korroosiolta tai valmistella sitä seuraavia tuotantovaiheita varten.

Mectalentissa kaikki koneistetut osat pestään ennen kuin ne lähetetään asiakkaalle. Lisäksi teemme erilaisia puhalluksia ja purseen poistoa rummuttamalla. Laajan alihankintaverkostomme kautta voimme tarjota monenlaisia pintakäsittelyjä.

>> Lue lisää jälki- ja pintakäsittelyistä

Koneistuksen konkari palveluksessanne

Meillä on 40 vuoden kokemus manuaali- ja CNC-koneistuksen toteuttamisesta. Kun yhdistämme pitkän kokemuksen jatkuvasti kehittyvään osaamiseen, uudistuvaan ja monipuoliseen konekantaan sekä taitavaan suunnitteluun, on lopputuloksena sujuva prosessi, jossa aikataulut ja sovitut asiat pitävät.

Olipa tarpeesi sitten pienet prototyyppierät tai suuremmat jatkuvaluontoiset tuotannot, löydämme varmasti edullisen, laadukkaan ja tarpeiden mukaan kehittyvän ratkaisun kaikkiin koneistustarpeisiisi.

Ota yhteys myyntiimme, niin jutellaan kuinka voimme auttaa sinua koneistuksen kanssa!

Ota yhteyttä

Matti Ojala
+358 20 7419 404

Juha-Matti Helisten
+358 20 7419 432

Jari Maijanen
+358 10 5565 208

sales@mectalent.com