<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Tuotekonseptointi

Tuotekehitys alkaa tuotekonseptoinnilla. Valmis konsepti voi olla ylätason hahmotelma laitteesta tai se saattaa sisältää  hyvinkin yksityiskohtaisia suunnitelmia. 

Konseptointi on osa tuotekehitysprojektia, ja se voi käsittää jopa neljäsosan koko projektiin käytettävästä ajasta. Konseptisuunnittelu voidaan tehdä itsenäisenä projektina, mutta lähes aina konseptin kehittämistä jatketaan tuotekehitysprojektina valmiiksi laitteeksi. Projektin laajuus määräytyy asiakkaan tarpeesta ja tilanteesta.

Konseptointi on käytännössä aina osa kehitysprojektejamme. Lyhimmillään konseptisuunnitteluun käytetään pari työpäivää, mutta vaativimmissa projekteissa konseptointi voi kestää pari kuukauttakin. Suurin osa tuotekonseptiprojekteista jatkuu laitteen yksityiskohtaisena suunnitteluna, minkä jälkeen voimme huolehtia myös laitteen valmistuksesta.

Jokaiseen tuotekonseptointiprojektiin kootaan sopiva tiimi rautaisista asiantuntijoistamme. Päävastuun konseptointiprojekteista kantaa aina kokenut mekaniikkasuunnittelijamme. Projektin koosta riippuen tiimiin voi kuulua myös

Mitä hyötyä tuotekonseptoinnista on?

Tarkkaan tehty tuotekonseptointi

  • nopeuttaa yksityiskohtaista tuotesuunnittelua
  • auttaa vähentämään suunnitteluvirheitä tai epäjatkuvuuskohtia
  • vähentää uudelleensuunnittelun ja muutosten tekemisen tarvetta.

Ammattitaidolla tehty tuotekonseptointi

  • parantaa suunnittelun tulosta
  • lyhentää projektin kuluvaa kokonaisaikaa
  • pienentää projektin kokonaiskustannuksia.

Parempia laitteita tuotekonseptoinnin avulla

Jos laitteessa on paljon erilaisia osia ja rajapintoja, siinä on paljon elektroniikkaa tai monimutkaisia muotoja tai sitä käytetään haastavissa olosuhteissa, yksityiskohtaisen tuotekonseptin suunnitteleminen on yleensä kannattavaa.

 

Toimiihan laite halutulla tavalla?

Jos monimutkaisen laitteen kehitystyö aloitetaan suoraan yksityiskohtien suunnittelulla, joudutaan suunnitelmiin todennäköisesti tekemään myöhemmin muutoksia. Yksityiskohtiin keskityttäessä suunnittelupäätösten vaikutus kokonaisuuteen saattaa jäädä huomaamatta. Tuotekonseptin avulla voidaan varmistaa, että laite toimii halutulla tavalla.

 

Ovathan laitteen osat keskenään yhteensopivia?

Tuotekonseptoinnissa voidaan laitteen osien yhteensopivuus varmistaa määrittämällä niiden rajapinnat. Kun suunnittelijat käyttävät samoja lähtötietoja eri osien ja osa-alueiden yksityiskohtaisia suunnitelmia tehdessään, osat toimivat yhdessä eikä myöhemmin jouduta tekemään muutoksia osien yhteensovittamiseksi. Esimerkiksi mekaniikka- ja elektroniikkasuunnitelmissa liittimet sijoitetaan konseptissa määriteltyyn paikkaan, jolloin kokonaisuus toimii.

 

Onhan laite kestävä?

Jos suunniteltavan laitteen käyttövaatimukset tai -olosuhteet ovat kovia, simulointi voi olla tärkeä osa konseptisuunnittelua. Se on nopeaa ja kustannustehokasta tapa testata esim. suunniteltavan laitteen lämpökestävyyttä ja -ominaisuuksia tai mekaanista kestävyyttä jo ennen ensimmäisten prototyyppien tekemistä. Lisäksi simuloinnin perusteella ongelmien syiden löytäminen on nopeampaa ja korjaavien toimenpiteiden tekeminen helpompaa.

Tuotekonseptoinnin prosessi

Yleensä asiakkaalta saadaan lähtötiedoiksi tarkat tuotespesifikaatiot, mutta toisinaan asiakkaalla on pelkkä idea, jonka pohjalta lähdetään hahmottelemaan konseptia. Joskus konsepti jalostetaan varsin pitkällä olevasta asiakkaan suunnitelmasta.

Konseptointi on iteratiivinen prosessi, jossa alussa saatua idea kehitetään eteenpäin. Konsepti kehittyy suunnittelun, testaamisen, uusien ideoiden ja tarkentuvien vaatimusten myötä. Työn edetessä asiakkaan kanssa keskustellaan aktiivisesti.

Joskus paremman lopputuloksen varmistamiseksi konseptisuunnittelussa saatetaan joutua tekemään suuria muutoksia pitkälle vietyihin suunnitelmiin. Vaikka muutoksista saattaa tulla viiveitä ja lisäkustannuksia, ovat vaikutukset kuitenkin huomattavasti pienempiä kuin jos muutokset tehtäisiin vasta tuotekehityksen myöhemmässä vaiheessa.

Tuotekonseptointia satojen projektien kokemuksella

Meillä on vankka kokemus erilaisista konseptointi- ja tuotekehitysprojekteista. Olemme tehneet konseptisuunnittelua mm. kulutuselektroniikkaan, kuluttajalaitteisiin, tuotantoon automaatiolaitteisiin sekä jigeihin.

Ota yhteyttä myyntiimme, niin keskustellaan, miten voimme auttaa sinua konseptointiasioissa!

Ota yhteyttä

Matti Ojala
+358 20 7419 404

Juha-Matti Helisten
+358 20 7419 432

Jari Maijanen
+358 10 5565 208

Ari Hakkarainen
+358 20 7419 406

sales@mectalent.com