<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Automaatiosuunnittelu

Automatisoimalla erilaisten prosessien, koneiden ja laitteiden toimintaa, voidaan varmistaa niiden tehokkaampi toiminta ja parempi tuottavuus.

Automaatioprosessien hyödyt

Automatisoinnin avulla pystytään kasvattamaan tuotannon toiminta-astetta, kun automatisoituja työvaiheita voidaan toistaa tauotta. Automaatiolla pystytään parantamaan myös prosessin tai laitteen toimintavarmuutta, kun prosessissa esiintyviin poikkeamiin reagoidaan nopeasti oikeilla toimenpiteillä.

Automaatiota lisäämällä voidaan vaikuttaa prosessien hoitajien ja laitteiden käyttäjien työoloihin ja tyytyväisyyteen, kun esim. rutiininomaiset, raskaat tai vaaralliset tehtävät voidaan jättää laitteiden hoidettavaksi. Automaatioprosessien seuraamisen ohessa henkilöstö voi tehdä töitä, joiden automatisointi ei onnistu tai joissa tarvitaan luovuutta tai ongelmanratkaisukykyä.

>> Lue blogi: Teollisuusautomaatiosta on hyötyä kaiken kokoisille valmistajille

Automaatiosuunnittelun vaiheet

Automaatioprojekteihin kuuluu jonkin tuotantolaitoksen tai sen prosessin osan automaatiolaitteiden suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto.

 

1. Automaatiolaitteiden suunnittelu

Jokaisen prosessin automaatio suunnitellaan tapauskohtaisesti. Suunnittelun perustana ovat tulevan tehtaan tai prosessin suunnittelusta tai olemassa olevasta laitteistosta saatavilla olevat tiedot ja dokumentaatio. Suunnitteluvaiheessa voidaan esim. määritellä tavoitteet, tehdä toimintakuvaukset ja PI-kaaviot, hahmotella laitteiston ja ohjelmistojen kokoonpanoa sekä selvittää turvallisuuteen liittyvien järjestelmien tarve.

>> Lue blogi: Secure by Design – Tietoturvan rakentaminen automaatiojärjestelmiin

 

2. Automaatiojärjestelmän toteutus

Toteutukseen kuulu automaatiojärjestelmän hankinta, valmistus, asennukset ja sovellusohjelmointi sekä kokonaisuuden testaus. Prosessin mittauksiin ja ohjaukseen tarvittavien instrumenttien lisäksi huolehditaan automaatiojärjestelmään tarvittavien mekaanisten rakenteiden, kuten kaappien ja kehikoiden, sekä kaapelointien hankkimisesta ja asentamisesta.

Sovellusohjelmoinnissa automaatiojärjestelmälle laaditaan mm. tietokannat, säätöpiirit, ohjaus- ja mittauspiirit, mahdolliset sekvenssit sekä valvontanäytöt operointia varten. Automaatiojärjestelmän käyttöönottotestit tehdään ennen järjestelmän siirtoa prosessin yhteyteen.

 

3. Automaatiojärjestelmän käyttöönotto

Kun järjestelmä toimii ja se on pystytty siirtämään lopulliseen kohteeseen, tehdään vielä lopputestit eli Site Acceptance Test (SAT). Kun SAT on saatu hyväksytysti läpi, otetaan automaatiojärjestelmä tuotantokäyttöön.

Automaatiosuunnittelussa valmistunut dokumentaatio, kuten ohjelmistodokumentit ja toimintakuvaukset, luovutetaan asiakkaan käyttöön.

Automaatiosuunnittelua teollisuuden ympäristöihin

Toteutamme asiakkaillemme automaation ohjelmointia ja testausta ohjelmoitaviin logiikoihin. Toimintamme kattaa sovelluksen suunnittelun, ohjelmoinnin ja testauksen. Kehitämme automaatiojärjestelmät ja niihin liittyvän dokumentaation aina asiakkaan toivomalla tavalla.

Automaation asiantuntijoillamme on kattava kokemus moderneista automaatio- ja ohjausjärjestelmistä. Olemme kehittäneet monenlaisia ohjaus- ja tuotantojärjestelmiä erilaisiin prosesseihin, mm. prosessi- ja koneautomaatiota hyödyntävään teollisuuteen. Automaatioprojekteissa olemme huolehtineet muistakin suunnittelun osa-alueista, kuten esim. projektihallinnasta, konseptoinnista sekä mekaniikka- ja sähkösuunnittelusta.  

Automaatio- ja instrumentointi-suunnittelua

Teemme automaatiosuunnittelua mm. seuraaviin sovelluksiin:

 • teollisuuden prosessit
 • tuotantoautomaatio
 • ohjelmoitavat logiikkajärjestelmät (PLC)
 • hajautetut ohjausjärjestelmät (DCS)            
 • säätöjärjestelmät / PI-kaaviot
 • rikastustekniikat ja -prosessit
 • massanvalmistus
 • putkistovirtaukset.

Instrumentointisuunnittelua teemme mm. seuraaville alueille:

 • kenttälaitteet
 • kaapeloinnit
 • kytkennät
 • kytkentäkotelot

 

Laajaa kokemusta automaatiosuunnittelusta

Meillä on laajasti kokemusta eri automaatiobrändeistä ja valvomo-ohjelmistoista. Ohjelmoitavien logiikoiden (PLC) ohjelmoinnissa käytössämme on mm.

 • Beckhoff
 • Siemens
 • Phoenix
 • Rockwell/Allen Bradley
 • Omron
 • Valvomo-ohjelmistona käytössämme on edellä mainittujen lisäksi INTOUCH.

Saat meiltä logiikka-, automaatio- ja instrumentointisuunnittelun lisäksi projektinhallinnan, laadunvarmistuksen ja tuotannon palvelut monen muun toimen lisäksi.

Jos automaation lisääminen nykyiseen tai suunnitteilla olevaan prosessinne on ajankohtainen, niin olethan yhteydessä myyntiimme!

Ota yhteyttä

Matti Ojala
+358 20 7419 404

Juha-Matti Helisten
+358 20 7419 432

Jari Maijanen
+358 10 5565 208

Ari Hakkarainen
+358 20 7419 406

sales@mectalent.com