<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Tietosuojaseloste

Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja henkilökohtaisia tietojasi. Mectalent Oy ja sen tytäryhtiö Conseptas Oy (jäljempänä ”Mectalent”) noudattaa henkilötietojesi käsittelyssä kansainvälisiä ja eurooppalaisia tietosuojaperiaatteita sekä sovellettavaa henkilötietoja koskevaa lainsäädäntöä (mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus, sovellettavuuden mukaan).

Mectalentin verkkosivut
Tämä dokumentti sisältää yleiset tiedot siitä, miten Mectalent käsittelee henkilötietojasi liittyen tähän verkkosivustoon ja Mectalentin muihin internetpalveluihin (“sivustoon”). Mectalent käsittelee sivustolta kerättyjä henkilötietojasi tämän Tietosuojaselosteen ja sovellettavien lakien mukaisesti. Lue tämä Tietosuojaseloste huolellisesti, jos aiot selata tai muulla tavalla käyttää sivustoa. Jos et hyväksy tämän Tietosuojaselosteen ehtoja, sinun on poistuttava sivustolta.

Kerättävät henkilötiedot
Yleensä voit käydä sivustolla antamatta henkilötietojasi. Sivusto jakautuu teknisesti eri osiin, joista joihinkin saatetaan tarvita enemmän henkilötietoja kuin toisiin, ja joitain osia taas voidaan käyttää ilman henkilötietojen käsittelyä.

Kun käyt sivustolla, tietokoneesi lähettää tietyt tekniset ja muut tiedot automaattisesti meille (IP-osoitteen, selaintyypin ja käynnin lähteen). Keräämme tietoa verkkosivuston käytöstäsi myös evästeiden avulla. Lisätietoja on tämän Tietosuojaselosteen evästeitä koskevassa osiossa.

 Tietyissä sivuston osissa sinua saatetaan pyytää antamaan henkilötietoja ja/tai rekisteröitymään, jotta voit ladata haluamasi materiaalin. Kun rekisteröidyt sivustolle, sinulta saatetaan pyytää tiettyjä tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudelliset perusteet
Kun Mectalent käsittelee sivuston kautta kerättyjä henkilötietoja, sen tarkoituksena on

 • varmistaa sivuston käytön tehokkuus ja turvallisuus
 • kehittää sivuston laatua ja palveluvalikoimaa
 • tarjota mukautettuja palveluita ja sisältöä tunnistamalla henkilökohtaiset tarpeesi ja kiinnostuksen kohteesi
 • parantaa palveluitamme sinua varten
 • ottaa sinuun yhteyttä
 • tehdä tutkimusta ja kerätä tilastotietoa (esimerkiksi missä sivustomme osioissa käyttäjät käyvät ja miten kauan he viipyvät sivustolla).

Tietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet ovat Mectalentin oikeutetut edut, jotka liittyvät yllä mainittuihin tarkoituksiin. Mectalent pyytää suostumustasi henkilökäsittelyyn, kun sovellettavat lait sitä vaativat. 

Henkilötietojen lähteet ja säilytysaika
Rekisteröidyt henkilöt antavat henkilötiedot itse tai tiedot saadaan heidän käyttäessään sivustoa. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksissa, joita varten ne on kerätty. Sen jälkeen henkilötiedot poistetaan tehokkaasti tai tehdään nimettömiksi.

Evästeet
Toisinaan Mectalent saattaa tallentaa evästeiksi kutsuttuja tietoja käyttämääsi tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen tunnistamistasi varten, jos olet hyväksynyt tämän esimerkiksi antamalla suostumuksen tai muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden avulla Mectalent saa tietoja siitä, miten ja milloin olet käyttänyt sivustoa, ja Mectalent voi parantaa palveluaan kehittämällä sivustoa. Evästeiden käyttö verkkosivustoilla on nykyään tavallista. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit poistaa ne käytöstä muuttamalla verkkoselaimesi asetuksia. 

Huomaa kuitenkin, että evästeiden poistaminen käytöstä voi estää sinua käyttämästä tiettyjä sivuston palveluita.

Uudelleenmarkkinointi
Sivustolla saattaa olla käytössä Google AdWordsin uudelleenmarkkinointi, joka näyttää mainoksia viimeaikaisen sivustolla käyntisi perusteella (Uudelleenmarkkinointi). Sivustolla suoritettavan uudelleenmarkkinoinnin avulla lisätään tietoisuutta Mectalentin palveluista. Käyntejä koskevat tiedot kerätään tallentamalla kolmannen osapuolen eväste tietokoneellesi. Voit poistaa käytöstä sivuston käyttöön liittyvän Uudelleenmarkkinoinnin käymällä Network Advertising Initiative -sivustolla, muokata uudelleenmarkkinointimainosten asetuksia Googlen mainosasetusten sivustolla tai poistaa evästeet käytöstä.

Verkkosivuston analytiikka
Mectalent käyttää verkkosivustoanalytiikkaa, kuten Google Analyticsia, kun se kerää tilastotietoa sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa sivuston sisältöä. Normaalisti tämä data on anonyymiä. Jos kuitenkin olet ladannut tunnistautuneena sisältöä verkkosivustolta tai siirtynyt verkkosivustolle sähköpostitse saamasi linkin kautta, saatamme pystyä tunnistamaan analytiikkadatan, joka on kerätty sivuston käytöstäsi. Voit poistaa Google Analyticsin käytöstä lataamalla Google Analyticsin Opt-out Browser -lisäosan.

Henkilötietojen siirtäminen
Mectalent ei siirrä henkilötietoja sen tytäryhtiön ja yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle.  Mectalent voi luovuttaa luotettaville kolmansille osapuolille koontitilastoja asiakkaistaan, myynnistään ja liikennemalleista sekä muista niihin liittyvistä sivuston tiedoista, mutta nämä tilastot eivät sisällä henkilötietoja.

>> Tutustu rekisteriselosteeseen

Rekrytointia koskeva tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojalausunto liittyy Mectalent Oy:n rekrytointiin (”tietosuojakäytäntö”). Tässä käytännössä annetaan yleistietoa siitä, miten Mectalent Oy ja sen työntekijät ja yhteistyökumppanit ja tytäryhtiö (”Conseptas”) käsittelevät henkilötietoja. 

Tutustu tähän tietosuojakäytäntöön huolellisesti, ennen kuin annat tietojasi järjestelmäämme. Jos et hyväksy tämän tietosuojakäytännön ehtoja, et valitettavasti voi antaa tietojasi tietokantaamme.

Käyttäjätietojen suojaus ja tietoturva
Mectalent Group on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi sovellettavien tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevien lakien mukaisesti.

Henkilörekisterin pitäjä ja yhteystiedot
Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Mectalent Oy, Veistämötie 15, 90530 Oulu tai Conseptas Oy, Veistämötie 15, 90530 Oulu. Voit ottaa yhteyttä tähän tietosuojakäytäntöön liittyvissä asioissa käyttäen seuraavia yhteystietoja:

Mectalent Oy, Tapio Harila, Veistämötie 15, 90530 Oulu tai etunimi.sukunimi@mectalent.fi.

Henkilötietojen kerääminen ja käyttö
Mectalent ja/tai Conseptas kerää henkilötietojasi resursointitoimiensa hallintaan liittyvissä tarkoituksissa sekä käytettäväksi organisaation suunnittelussa. Näin ollen Mectalent/Conseptas voi käyttää henkilötietojasi työnhakijoiden arviointiin ja valintaan liittyvissä asioissa, kuten haastattelujen ja kokeiden järjestämisessä ja toteuttamisessa, niiden tulosten arvioinnissa sekä muissa tarkoituksissa, jotka ovat tarpeen rekrytointiprosessissa ja lopullisessa rekrytoinnissa.

Jos solmit työsuhteen Mectalentiin/Conseptakseen, kaikki antamasi henkilötiedot voidaan liittää muihin sinua koskeviin tietoihin ja niitä voidaan käyttää muissa työsuhteeseen tai työhön liittyvissä tarkoituksissa.

Mectalent/Conseptas kerää henkilötietoja suoraan hakijoilta sekä tietolähteistä, jotka hakijat ovat Mectalentille/Conseptakselle antaneet. Ellei sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä muuta johdu, Mectalent/Conseptas saattaa kerätä henkilötietoja myös julkisista lähteistä sekä suorittaa taustatutkimuksia ja arviointeja ja tallentaa näitä tietoja rekrytointiprosessin aikana. Mectalent/Conseptas kerää sekä yrityksen sisäisten hakijoiden että ulkopuolisten hakijoiden henkilötietoja tässä henkilötietokäytännössä ilmoitettuihin tarkoituksiin. 

Tämä tietosuojakäytäntö kattaa kaikki henkilötiedot, jotka annat verkkopohjaisen rekrytointijärjestelmämme kautta, postitse tai sähköpostitse työhakemuksen tai rekrytointiprosessin osana. Tällaisia henkilötietoja ovat esimerkiksi

 • nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot sekä tavat, joilla ensisijaisesti toivot sinuun otettavan yhteyttä
 • CV, ansioluettelo, saate, aikaisempi työkokemus, koulutus, pätevyys ja osaaminen
 • kaupunki, joista ensisijaisesti haet töitä, palkkatoive
 • kanava, jonka kautta sait tietää avoimesta työpaikasta
 • suosituksiin liittyvät tiedot.

Jos aiot antaa meille tarkkoja tietoja suosittelijasta tai muusta kolmannesta osapuolesta osana CV:täsi tai ansioluetteloasi, sinun vastuullasi on hankkia lupa kyseiseltä kolmannelta osapuolelta.

Huomaa, että Mectalent/Conseptas ei yleensä kerää hakijoista tietoja, jotka ovat erityisen henkilökohtaisia tai yksityisiä. Tietyissä Euroopan unionin maissa tällaisia tietoja kutsutaan arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi. Näitä ovat tavallisesti esimerkiksi hakijan terveydentilaa, rotua tai etnistä alkuperää, uskonnollista tai poliittista vakaumusta tai sukupuolista suuntautumista koskevat tiedot. Mectalent ja Conseptas noudattaa työnantajana yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteita, eli kohtelemme kaikkia hakijoita tasapuolisesti. Emme ei syrji hakijoita suoraan tai välillisesti millään rekrytoinnin alueella sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, transsukupuolisuuden, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon, vammaisuuden, siviilisäädyn, vakaumuksen, kansallisuuden, ihonvärin, iän tai minkään muun lailla suojatun ominaisuuden perusteella.

Mectalent/Conseptas säilyttää henkilötiedot niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten tai niin kauan kuin sovellettava kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää. Henkilötiedot hävitetään, kun niille ei enää ole tarvetta.

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi
Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi. Voit perua suostumuksesi milloin tahansa. Rekrytointiprosessimme edellyttää henkilötietojesi käsittelyä, joten suostumuksesi peruminen voi johtaa tilanteeseen, jossa emme voi jatkaa rekrytointiprosessia kanssasi.

Henkilötietojen siirtäminen
Mectalent ja Conseptas tekee yhteistyötä sille palveluita tarjoavien kolmansien osapuolten kanssa. Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, esimerkiksi palveluntarjoajille, osana Mectalentin/Conseptaksen rekrytointiprosessia, verkkosivuston isännöintipalveluja tai tietotekniikan konsulttipalveluja, verkkosivuston hallintapalveluja, tietojen analysointipalveluja, lainopillisia palveluja, kirjanpitopalveluja sekä muita hallinnollisia palveluja, varmistuspalveluja ja turvallisuuspalveluja. Mectalent/Conseptas toteuttaa asianmukaiset tekniset, organisaatioon liittyvät ja oikeudelliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa tai niihin voidaan antaa pääsy velvoittavassa lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. Näissä tapauksissa henkilötietojasi voidaan luovuttaa tai niihin voidaan antaa pääsy esimerkiksi lainvalvontaviranomaisille.

Oikeutesi
Henkilönä, jonka henkilötietoja Mectalent/Conseptas käsittelee, sinulla on asianmukaisella tavalla ja sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä johtuvat mahdolliset rajoitteet ja muut määräykset huomioon ottaen oikeus

 • saada vahvistus, onko Mectalentin tai Conseptaksen rekrytointijärjestelmässä sinua koskevia tietoja, ja saada kyseiset henkilötiedot ymmärrettävässä muodossa. Mectalentilla voi olla oikeus sovellettavan kansallisen lainsäädännön perusteella periä kyseisten tietojen toimittamisesta aiheutuvia todellisia kuluja ja kustannuksia vastaava maksu
 • saada virheelliset, puutteelliset tai muuten epätarkat henkilötiedot poistettua tai korjattua tai niiden käyttö estettyä tai tarvittaessa saada henkilötiedot integroitua
 • vastustaa oikeudellisin perustein henkilötietojen käsittelyä osittain tai kokonaan. Tämän seurauksena hakemuksesi käsittely tai muu suhde Mectalentin kanssa voi kuitenkin joissakin tapauksissa päättyä.

Voit harjoittaa oikeuksiasi ottamalla yhteyttä meihin käyttäen edellä tässä tietosuojakäytännössä annettuja yhteystietoja. Meillä on oikeus poistaa henkilötietosi (kuten CV tai ansioluettelo) milloin tahansa ilman erityistä syytä. Tämän vuoksi sinun tulee säilyttää itselläsi kopio meille toimittamistasi henkilötiedoista.

Ei työtarjous
Verkkosivustollamme julkaistavia avoimia työpaikkoja ei tule pitää työtarjouksena tai lupauksena työpaikasta. Mectalent ja Conseptas voi ilman erillistä ilmoitusta poistaa, muokata tai muuttaa kuvattuja työtehtäviä ja niihin liittyviä korvauksia ja etuja. Verkkosivustollamme kuvataan mahdollisia työtehtäviä Mectalentissa ja Conseptaksessa. Ne eivät ole sitovia tarjouksia työpaikoista tai niiden ehdoista. Työtarjous, jonka käyttäjä voi saada mahdollisen työtilaisuuden havaittuaan tai annettuaan tietoja Mectalentille tai Conseptakselle on kyseisen tarjouksen ehtojen mukainen.

Evästeet
Mectalent/Coseptas saattaa aika ajoin siirtää tietokoneellesi tiedostoja, joiden avulla voimme tunnistaa sinut. Näitä tiedostoja kutsutaan evästeiksi. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten ja milloin olet käyttänyt verkkosivustoamme ja auttavat meitä kehittämään sivustoa tarjotakseen parempaa palvelua. Evästeiden käyttö verkkopalveluissa on nykyään hyvin tavallista. Jos et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat saada ilmoituksen niiden siirtämisestä, useimmat verkkoselaimet mahdollistavat evästeasetusten muokkaamisen vaadittavalla tavalla.

Tietoturva
Mectalent ja Conseptas pyrkii asianmukaisin toimenpitein (ottaen huomioon myös kyseisten henkilötietojen luonne) ehkäisemään ja minimoimaan järjestelmiemme ja palvelujemme käyttöön liittyvät tietoturvariskit. 

Tällaisia toimenpiteitä ovat tapauksen mukaan esimerkiksi palomuurien, suojattujen palvelimien ja salauksen käyttö, asianmukaisten käyttöoikeuksien hallintajärjestelmien ja -prosessien käyttöönotto, tietojen käsittelijöiden huolellinen valinta sekä muut teknisesti ja kaupallisesti kohtuulliset toimet, joiden avulla voidaan asianmukaisesti suojata henkilötietojesi luvaton käyttö ja luovuttaminen. Mectalent/Conseptas voi myös ottaa tarvittavia varmuuskopioita ja käyttää muita vastaavia keinoja estääkseen henkilötietojesi tahattoman vahingoittumisen tai tuhoutumisen ja varmistaakseen palvelujemme häiriöttömän toiminnan.

Muutokset
Mectalent ja Conseptas pyrkii jatkuvasti kehittämään rekrytointiprosessiaan, minkä vuoksi myös tätä tietosuojakäytäntöä saatetaan päivittää tilanteen mukaan. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön ja kehottaa sinua lukemaan tämän tietosuojakäytännön aika ajoin muutosten varalta.