<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Hitsaus

Hitsaus on osa kokonaisvaltaista valmistuspalvelumme. Ammattitaitoiset hitsaajamme toteuttavat laser-, MIG-, TIG-, orbitaali- ja ultraäänihitsausta tarpeidesi mukaan.

Hitsaus on osa palveluvalikoimaamme

Hitsaamalla voidaan liittää osia toisiinsa joko lämmön ja/tai puristuksen avulla. Yleisimmin hitsataan metalleja, kuten terästä, ruostumatonta terästä tai alumiinia, mutta myös kuparia ja muoveja voidaan hitsata. Muoveja hitsattaessa lämpö tulee kuumasta ilmasta, sähkövastuksesta, ultraäänestä tai kappaleiden välisestä kitkasta.

Tarkoitukseen sopiva hitsausmenetelmä valitaan hitsattavan materiaalin ja sen paksuuden mukaan. Hitsausmenetelmän valintaan vaikuttaa myös, millaista tuotantotehokkuutta haetaan ja kuinka siisti hitsausjäljen tulee olla.

Asiantuntijoidemme ammattitaito sekä ensiluokkaiset laitteet takaavat korkean laadun kaikissa hitsaustöissä. Työn hinta määrittyy muun muassa hitsattavien kappaleiden määrästä, tarvittavista materiaaleista, työn mittakaavasta ja siihen käytetystä ajasta.

Laserhitsaus

Laserilla hitsaamalla voidaan liittää eri metalleja ja muita materiaaleja. Työstäminen tuottaa vain vähän lämpöä, joten lämpöherkät komponentit eivät kärsi siitä.

Laserhitsauksen hitsaussaumat ovat minimaaliset, eikä työstäminen aiheuta suuria muodonmuutoksia hitsattaville pinnoille tai kappaleille. Laserilla pääsee hitsaamaan tarkasti vaikeisiinkin paikkoihin ja sitä voi käyttää myös alueisiin, jossa hitsaus onnistuu vain yhdeltä puolelta.

Laserhitsauksessa on paljon etuja verrattuna muihin hitsausmenetelmiin:

  • Nopea ja tarkka hitsausmenetelmä tarkoittaa korkeaa tuottavuutta
  • Metallien ja muiden materiaalien liitokset ovat mahdollisia, myös eri paksuuksia voidaan hitsata yhteen
  • Huomaamaton hitsausjälki ei tarvitse jälki- tai lisäkäsittelyä, joten laserhitsaus voidaan jättää viimeiseksi työvaiheeksi
  • Laserilla pääsee työstämään tarkasti vaikeistakin paikoista
  • Hitsaus vain työstettävän kappaleen toiselta puolelta on mahdollista
  • Alhainen lämmöntuonti, joten lämpöherkät komponentit eivät kärsi siitä
  • Ei tarvitse railonvalmistusta ja oikomistarve on pieni
  • Tasainen laatu, vähäinen häiriöalttius ja korkea kontrolloitavuus

MIG-hitsaus

MIG-hitsauksessa valokaari palaa lisäainelangan ja hitsattavan kappaleen välissä suojakaasun ympäröimänä. Hitsauksen aikana valokaari sulattaa perusaineen ja lisäaineen yhtenäiseksi materiaaliksi, joka liittää kappaleet yhteen.

MIG-hitsauksen etuja ovat menetelmän nopeus ja hitsin puhtaus eli hitsin päälle ei muodostu kuonakerrosta. MIG-hitsaus käy kaikille ainevahvuuksille ja hitsin lujuusominaisuudet ovat hyvät. MIG-hitsaukseen lämmöntuonti on alhaisempi kuin puikko- eli TIG-hitsauksen.

MIG-hitsaus käy hyvin alumiinille, kuparille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

TIG-hitsaus

TIG-hitsauksen aikana suojakaasun ympäröimä valokaari palaa sulamattoman volframielektrodin ja työkappaleen välissä. Valokaari kohdistetaan työkappaleeseen ja sen tuottama lämpö synnyttää hitsisulan. Hitsaus voidaan tehdä hitsisulaan tuotavan lisäaineen avulla tai pelkästään työkappaleen ainetta sulattamalla.

TIG-hitsauksen prosessi on hyvin hallittavissa, joten sitä käytetään tarkkuutta vaativassa töissä. TIG-hitsaukseen soveltuvia materiaaleja ovat runsasseosteiset, seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset, alumiinit, nikkelit, magnesiumit, kuparit ja titaanit.

Orbitaalihitsaus

Orbitaalihitsaus on mekanisoitua TIG-hitsausta, eli lisäaine syötetään hitsaussulaan koneellisesti. Hitsaus voidaan tehdä myös ilman lisäainetta.

Orbitaalihitsausta käytetään korkeat laatuvaatimukset täyttäviin putkistohitsauksiin. Orbitaalimenetelmässä hitsauselektrodi kiertää hitsattavan putken ympäri samalla kun suojakaasu estää liiallisen kuumenemisen. Hitsausjälki jää kirkkaaksi sekä ulko- että sisäpuolelta.

Orbitaalihitsaus on olennainen menetelmä esimerkiksi silloin, kun valmistamme putkiosia asiakkaamme ALD-pinnoituslaitteisiin. Orbitaalihitsausta käytetään putkien päittäishitsauksessa eli silloin kun putkia liitetään toisiinsa tai muihin putkiosiin.

>> Lue lisää orbitaalihitsauksesta

Ultraäänihitsaus

Ultraäänihitsaus on yksi termoplastisten materiaalien, eli kestomuovien, liittämismenetelmistä. Prosessissa yksi tai useampi materiaali yhdistetään liitoskohdasta toisiinsa sisäisellä kitkalla.

Ultraäänihitsaus on oikea valinta silloin kuin ei haluta käyttää lisäaineita tai liuotinaineita, tai kun prosessivarmuus ja tehokkuus ovat tärkeitä tekijöitä. Ultraäänihitsauksen edellytyksenä on, että hitsattavat materiaalit ovat sulavaa ainetta.

Hitsauksen huiput palveluksessasi

Ota yhteyttä myyntiimme, niin keskustellaan miten voimme palvella sinua hitsausasioissa!

Ota yhteyttä

Matti Ojala
+358 20 7419 404

Juha-Matti Helisten
+358 20 7419 432

Jari Maijanen
+358 10 5565 208

sales@mectalent.com