<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3883057&amp;fmt=gif">
menu
close_24px

Mekaniikkasimulointi

Mekaniikkasimulaatiot tarjoavat tehokkaan tavan testata, täyttävätkö elektroniset laitteet niille asetetut vaatimukset. Vaatimukset voivat liittyä ympäristöolosuhteisiin, erilaisiin käyttötapauksiin tai lakisääteisiin luotettavuustesteihin.

Mitä hyötyä mekaniikka- simulaatioista on?

Tuotteelle asetettujen vaatimusten virtuaalinen testaaminen jo suunnitteluvaiheessa nopeuttaa tuotekehitysvaihetta ja parantaa tuotteen laatua.

 1. Voit testata uudet ideat nopeasti virtuaalisessa ympäristössä. Voit arvioida ja verrata erilaisia suunnitteluratkaisuja helposti.
 2. Voit optimoida simulaatioiden avulla tuotteen rakenteen ja materiaalit.
 3. Tuotteen laatu on priimaa jo projektin alkumetreiltä.
 4. Virtuaaliset prototyypit säästävät aikaa ja rahaa, koska fyysisiä prototyyppejä ei tarvitse rakentaa kaikkiin testausvaiheisiin. Tämä lyhentää tuotekehitysaikaa ja tuotteet saadaan nopeammin markkinoille.

>> Lue lisää blogistamme: Mekaniikkasimulaatiot osana tuotekehitystä

Tarjoamamme mekaniikkasimulointipalvelut

Laite voi altistua pölylle, tärinälle, lämmölle, kosteudelle tai jopa vedenalaisille olosuhteille, se voi pudota tai siihen voidaan törmätä. Kaikki nämä asettavat valtavia vaatimuksia sen kestävyydelle.

Mekaniikkasimulaatiot ovat tehokas työkalu mekaniikkasuunnittelun optimointiin ja mekaanisen suorituskyvyn analysointiin. Erityisen hyödyllisiä simulaatiot ovat silloin, kun halutaan mallintaa laitteen suorituskykyä äärimmäisissä olosuhteissa tai väärinkäyttötilanteissa.

Toteutamme esimerkiksi seuraavanlaisia dynaamisia mekaniikkasimulaatioita:

 • Pudotus- ja iskunkestävyystestit
 • Painetesti ja tiiveysvaatimukset (IP) – tiivisteen toimivuus
 • Mekanismit, asennussimulaatiot, näppäinten toiminnan simulaatiot

Mekaniikkasimulaatioita voidaan tehdä minkä tahansa kokoiselle laitteelle, riippumatta mistä materiaalista on kyse. Olemme mallintaneet ja testanneet esimerkiksi seuraavia laitteita ja käyttötilanteita:

 • Kannettavat laitteet
 • Terveysteknologiset laitteet
 • Mittalaitteet ja anturit
 • IoT-laitteet
 • Turvallisuusteknologiset laitteet
 • Puettava teknologia urheiluun ja hyvinvointiin
 • Kuvannuslaitteet ammattikäyttöön ja urheiluun
 • Akut
 • Moottoriajoneuvojen tärinätestit ja polttoainesäiliön kestävyys
 • Eri materiaalien käyttäytyminen ääriolosuhteissa, kuten esimerkiksi kylmässä ilmastossa

Lataa mekaniikkasimulaatio-opas

Lataa mekaniikkasimulaatio-oppaamme ja tutustu tarkemmin hyötyihin, joita mekaniikkasimulaatiot tuovat tuotekehitysprojektiisi.

Mectalent_Simulation_aided_product_development_1200x628

Case study: Pudotustestisimulaatio

Asiakkaan laite rikkoutui prototyypin pudotustestin aikana. Laite sammui eikä enää käynnistynyt. Vian paikallistaminen ja ratkaisun löytäminen oli mahdollista vain simuloimalla.

Pudotustestisimulaatio paljasti ongelmia tuotteen piirilevyssä ja tärkeässä komponentissa. Simuloinnin avulla löydettiin nopeasti ratkaisu, joka teki laitteesta soveltuvan tuotevaatimuksiin.

Pudotustestisimuloinnin ja vaurioiden analysoinnin tulisi olla osa tuotekehitystä, sillä suunnittelun muuttaminen projektin alussa on helpompaa ja halvempaa kuin projektin jo edetessä prototyyppivaiheeseen.

Parhaat tekijät takaavat parhaan lopputuloksen myös mekaniikkasimuloinnissa

Toteutamme laadukkaita mekaniikkasimulaatioita pitkän kokemuksen tuomalla ammattitaidolla.  Meillä on tietotaitoa monimutkaisten materiaalien käyttäytymisen, moniosaisten kokoonpanojen, monisyisten mekaanisten vuorovaikutusten ja vaihtelevien kuormitustilojen mallintamisesta.

Varsinaisten simulaatioiden rakentamisen lisäksi palvelumme sisältää yksityiskohtaisen analyysin testituloksista. Analyysin perusteella annamme myös ehdotuksia tuotteen rakenteen parantamiseksi.

 Käytämme simulaatioiden suorittamiseen alan edistyneimpiä laskentaohjelmia. Tehokas laskentapalvelimemme takaa nopeat ja laadukkaat tulokset.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan miten voimme auttaa sinua viemään projektiasi eteenpäin!

Ota yhteyttä

Janne Arola
+358 20 7419 414

Matti Ojala
+358 20 7419 404

Juha-Matti Helisten
+358 20 7419 432

Jari Maijanen
+358 10 5565 208

Ari Hakkarainen
+358 20 7419 406

sales@mectalent.com